Extra verlof

Aanvraag formulier voor -10 

Aanvraag formulier voor verlof buiten de schoolvakanties van 10 schooldagen of minder.
Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen die worden gedaan op grond van gewichtige omstandigheden en/of vakantie vanwege de specifieke aard van het beroep (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969)

Aanvraag formulier voor +10 

Aanvraag formulier voor verlof buiten de schoolvakanties van meer dan 10 schooldagen. Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen die worden gedaan op grond van gewichtige omstandigheden.
(als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969)

Beleidsregel EV-OCW Gewichtige omstandigheden 

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van (datum) 2012, nr. (nummer), betreffende de uitleg van de termen "specifieke aard van het beroep" en "andere gewichtlge omstandigheden", bedoeld in de Leerplichtwet 1969, in verband met de toepassing van de bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 27 van de Leerplichtwet 1969, bij overtreding van de vrijstellingsgronden van geregeld schoolbezoek als bedoeld in artikel 13a, tweede lid, en artikel 14, derde lid, eerste volzin, van de Leerplichtwet 1969. Al onze formulieren worden in Acrobat Adobe PDF formaat aangeboden.