Medenzeggenschapsraad

Elke school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad. De MR is gesprekspartner van de directie en schoolbestuur op belangrijke terreinen zoals de financiën, gebouwen, schooltijden, lesmethodes, de overblijfregeling, etc. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De ouderleden worden gekozen door ouders van de school.

De medezeggenschapsraad adviseert en controleert de schooldirectie. De raad heeft twee soorten rechten: het instemmingsrecht en het adviesrecht. Deze rechten zijn beschreven in het reglement en statuut van de medezeggenschapsraad. De MR overlegt ongeveer elke zes weken. De agenda wordt voor een groot deel bepaald door de jaarcyclus van de school, maar er zijn uiteraard ook vaste agendapunten zoals de nieuwbouw. Daarnaast zijn er diverse losse kwesties, bijvoorbeeld pas geleden nog de tijden van de gymlessen, mede op verzoek van diverse ouders. Soms zal de MR eerst bij de ouders peilen hoe men denkt over een onderwerp voordat zij de directie adviseren over dit onderwerp. Dit gebeurde bijvoorbeeld vorig jaar voorafgaande aan de invoering van het continurooster.
MR vergaderingen zijn in principe openbaar.

Omdat de MR alle ouders van deze school vertegenwoordigt, willen we u graag regelmatig informeren over de zaken die op de agenda staan en over de onderwerpen die besproken zijn. Daarnaast willen we graag horen welke vragen er leven onder de ouders. Heeft u een vraag die niet direct met docenten kan worden opgelost, aarzel dan niet om één van de MR leden aan te spreken of een email te sturen.

De MR bestaat uit:

Ouders:
Personeel:
Jannie Thissen
Cora van der Valk
Peter Wellens
Marjolein Munnik
Susanne Dalmeijer
Bibian Schoenmakers
Rosalie Genay
Saskia de Mik
Kristel van der Horst
Renske van der Weide

Contact informatie
email adres: mrnprs@kindenonderwijsrotterdam.nl