Missie en visie en identiteit

Onze missie: Omgaan met verschillen werkt verrijkend

Onze visie:
Wij bieden onderwijs op maat, waarbij de individuele ontwikkeling van het kind centraal
staat. Binnen de jaargroepen werken we met ten minste drie arrangementen:
het basis-,  intensief- en verdiept arrangement. Binnen ons onderwijsaanbod komt u verschillende
werkvormen tegen, zoals zelfstandig werken, samenwerken en presenteren. Daarnaast bieden
wij ook buiten de groep intensieve of verdiepte arrangementen. Dit geldt alleen voor
de kinderen voor wie wij dit noodzakelijk vinden. 

Kinderen mogen en kunnen op de NPRS zichzelf zijn.
Wij bieden een veilige plek waar ieders talenten tot bloei kunnen komen.
Wij creëren een open groepssfeer waarin wij op een positieve manier hoge eisen stellen aan de kinderen. 

Onze leerkrachten benaderen de kinderen op een positieve manier.
Zij creëren een veilige omgeving door samenwerking met collega’s, ouders en kinderen.
De actieve houding van de leerkracht zorgt voor een prettige leer/werkomgeving waarin balans en structuur zit.  

De diversiteit binnen de wijk zien wij terug in onze school, waarbij we respect hebben voor elkaars achtergrond en overtuiging. Door een voor kinderen herkenbare structuur creëren wij een veilige plek waar zij met plezier kunnen opgroeien en ontwikkelen. 

Leren en opvoeden gaan hand in hand. Door een respectvolle samenwerking tussen ouders en leerkrachten en ‘leren en opvoeden’ als een gezamenlijk doel te zien, nemen beiden verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. Zowel ouders, leerkrachten als kinderen houden zich aan de omgangsregels van de school.

Identiteit
De NPRS is een Christelijke basisschool. Wij zijn geïnspireerd door de verhalen uit de Bijbel en met name door het voorbeeld dat Jezus ons gaf: de liefde voor de medemens, de hoop die hij mensen bood, zijn gedrevenheid om mensen tot hun recht te laten komen. Vanuit deze inspiratie richten wij ons naar alle mensen die hun inspiratie halen uit een andere (religieuze) beleving. Wij leggen verbinding met andere tradities, zoeken overeenkomsten en waarderen verschillen.

In ons onderwijs leren wij kinderen zich vanuit hun eigen beleving te verbinden met kinderen uit andere tradities. Wij bevorderen hun nieuwsgierigheid naar elkaars traditie en leren hen die te waarderen.

In de klassen wordt elke dag aandacht besteed aan identiteit. Wij maken hierbij gebruik van een methode voor levensbeschouwelijke vorming. Wij vertellen verhalen uit de Bijbel en bidden en zingen met de kinderen.

Elk schooljaar vieren wij Kerst en Pasen met de kinderen. De manier waarop wij dit doen verschilt per schooljaar. Elk schooljaar organiseren wij samen met de Hoflaankerk een scholendienst waarvoor alle ouders en kinderen worden uitgenodigd.