Aannamebeleid

Inleiding
Wat leuk dat u interesse heeft in onze school!
We vertellen u graag hoe het proces van aanmelden op de NPRS verloopt. Dat is een standaard procedure die verplicht is voor alle scholen in Rotterdam. Informatie die specifiek is voor onze school, is aangepast. Uw kind mag vanaf 4 jaar naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden voor onze school, nadat uw kind 3 jaar is geworden.
U kunt ook dit filmpje van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.

Procedure Loting
De Nieuwe Park Rozenburgschool is een gemengde buurtschool. De school is een afspiegeling van de wijk Kralingen-Oost. Jaarlijks hebben we te maken met meer aanmeldingen dan dat er plekken zijn. Ook zien we vaker aanmeldingen van kinderen die niet in de directe omgeving van de school wonen. Hierdoor zien wij ons genoodzaakt een loting te houden onder toezicht van een notaris. De notaris loot tweemaal per jaar voor het aantal beschikbare plekken in de groepen 1. Hierin hanteren wij voor de locatie Hoflaan een omgevingsbeleid.
We werken met een binnengebied en een buitengebied (zie kaart).

- Broertjes en zusjes van onze leerlingen worden automatisch geplaatst.
- Kinderen die in het binnengebied wonen van de school, kunnen meedoen in de loting voor de beschikbare plekken.
- Als uw kind wordt uitgeloot, dan wordt hij/zij niet ingeschreven, maar blijft wel aangemeld en op de wachtlijst staan, als u dat wenst.
- Kinderen die in het buitengebied wonen, loten om een plek op de wachtlijst.
- Kinderen die na de loting worden aangemeld, komen automatisch op de wachtlijst.

Voor de komende periode zijn de volgende lotingen gepland:

Januari 2024 Loting voor kinderen geboren tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2020
Juli 2024 Loting voor kinderen geboren tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021
Januari 2025 Loting voor kinderen geboren tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021

Kennismaken
Wilt u eerst kennismaken met onze school? We organiseren verschillende open dagen. Aanmelden voor deze open dagen is niet nodig. Inloop is om 8:45 uur en om 9:00 uur beginnen we met de voorlichting en de rondleiding. Hieronder vindt u de data van de open dagen in het schooljaar 2023-2024

Open dag locatie Hoflaan Open dag locatie Assendelftstraat
15 november 2023 17 november 2023
26 januari 2024 31 januari 2024
12 april 2024 10 april 2024
19 juni 2024 14 juni 2024

Aanmelden
Als u er voor kiest uw kind aan te melden bij onze school, moet u het aanmeldformulier https://www.nprs.nl/pdf/AanmeldformulierNPRS.pdf invullen en mailen naar directie directie@nprs.nl. U kunt hier een keuze maken of u uw kind wil aanmelden voor de locatie Hoflaan of Assendelft. Wilt u bij beide locaties aanmelden, dan vragen we u beide aanmeldformulieren in te vullen. In dit formulier vragen wij u ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we informatieplicht van de ouders. Het aanmeldformulier dient geheel ingevuld en ondertekent te worden door de gezaghebbende(n) ouder(s). Na aanmelding ontvangt u van ons een mail dat wij de aanmelding hebben ontvangen en met welke loting uw zoon of dochter mee zal doen.

 • Zorgplicht
  Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk aanmeldt bij een basisschool, heeft de school zorgplicht. Dit betekent dat scholen een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school een passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als we contact op willen nemen met het samenwerkingsverband.

  Wij hebben geen zorgplicht
  Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt vol is en wij op onze website hebben aangegeven dat de desbetreffende groep vol zit. Aangezien we altijd meer aanmeldingen hebben dan daadwerkelijke plekken, geldt dit altijd voor kinderen voor de groepen 1.
  Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat christelijk.
  Om goed te onderzoeken of onze school een passende plek is voor uw kind heeft u als ouder informatieplicht. Dit houdt in dat u moet aangeven of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u die informatie niet met ons wilt delen, kunnen wij ervoor kiezen de aanmelding niet in behandeling te nemen.

Ingeloot en dan?
Is uw kind ingeloot, dan ontvangt u daarover per mail bericht. U heeft dan een bepaalde periode de tijd om de plek te accepteren. Ook dit geeft u per mail weer door aan de school. Tien weken voordat uw zoon of dochter vier jaar wordt neemt een medewerker van de school contact op om de gegevens met u door te nemen en te vragen waar de informatie (peuterspeelzaal of kinderdagverblijf) mogen opvragen (zie: informatieplicht). De school heeft dan 6 weken de tijd om te onderzoeken of wij een passende plek zijn (zie: zorgplicht).
Ook maken we tijdens dat contact, onder voorbehoud, de afspraken voor de wendmomenten. Op onze school zijn dat vijf dagdelen.

Informatie aanmelden zij- instroom
Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.  
In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt, nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.   

Wachtlijst
Voor de volgende groepen heeft onze school per 1 augustus 2024 een wachtlijst:

Hoflaan Assendelft
Groep 1 Groep 1
Groep 2 Groep 2
Groep 5  
Groep 8