Nieuwe ouders / kleuterafspraken

Vakanties / vrije dagen
Op de jaarkalender en in de schoolgids in deze map staan de vakanties vermeld. Hierin staat veel nuttige informatie over het reilen en zeilen op school.
De onderbouw is een aantal laatste vrijdagen van de maand vrij. Exacte data staan ook vermeld in de schoolgids.

Verlof
Om buiten de schoolvakanties vrij te hebben, voor vakanties of familieaangelegenheden, moet u zes weken van tevoren schriftelijk toestemming vragen bij de directie. U krijgt schriftelijk antwoord. U vindt het formulier hiervoor op deze site.

Ophalen en wegbrengen van de kleuters
De kleuters hebben elke morgen een inloop. Zij dienen wel uiterlijk 8.30 binnen te zijn. Dit betekent dat de ouders tot 8.40 de tijd krijgen om nog een spelletje met de kinderen te doen of naar het werk van de kinderen te kijken. De kleuters komen met hun ouders binnen.

Handen schudden
Elke ochtend geven de kinderen de juf een hand. Aan het einde van de dag nemen de kinderen afscheid met een hand geven. Dit omdat wij het belangrijk vinden om de dag persoonlijk te beginnen en af te sluiten. Daarbij is het bij het afscheid ook erg fijn zodat we precies kunnen zien welke kinderen met wie naar huis gaan. Wordt uw kind een dag door iemand anders opgehaald, dan moet u dat van te voren melden bij de desbetreffende leerkracht.

Speelgoed / knuffels mee naar school
Ieder kind wil graag speelgoed en knuffels van thuis aan de juf en klasgenoten laten zien. Wij vinden dit geen probleem, maar leggen de kinderen uit dat ze stuk kunnen gaan of zoek kunnen raken.

Traktaties
Wij vieren de verjaardag van de kinderen in de klas. Uw kind mag dan trakteren en in de kleine pauze langs de meesters en juffen gaan.
De traktaties willen wij graag beperkt houden. Graag geen zakken vol snoep of dubbele traktaties (snoep en drinken of ijs) want de kinderen mogen maar 1 ding van de traktatie eten. Het liefst natuurlijk een gezonde traktatie.

Eten en drinken
De kinderen hebben om 10.00 kleine pauze. Ze hebben dan ongeveer 20 minuten de tijd om het meegenomen eten en drinken te nuttigen.
Dit kan een boterham, fruit of een koek zijn. Snoep of chocolade mag niet. De kinderen kunnen een beker of een pakje drinken meenemen.

Gym
Gedurende de week maken we vaak gebruik van het speellokaal. Opdonderdag wordt er gegymd met toestellen. De andere dagen kunnen dit ook spellessen of lessen sociaal-emotionele ontwikkeling zijn. In de gymzaal mogen de kinderen niet met buitenschoeisel spelen.

Als u graag wil dat de kinderen op gymschoenen gymmen dan kunt u gymschoenen bij de juf inleveren. De gymschoenen blijven op school. Als de schoenen te klein zijn worden ze weer mee terug gegeven. Als er geen gymschoenen zijn, gymmen de kinderen op blote voeten. De kinderen trekken geen speciale gymkleren aan.
Dikke truien en broeken (i.v.m. veiligheid op het klimrek) gaan uit.

WC - Ongelukjes
Op school zijn er extra kleren aanwezig voor kinderen die een ongelukje met het naar de wc gaan hebben gehad. Graag willen wij deze kleren weer gewassen terug. Heeft u kleding die u weg doet, denkt u dan aan ons voor deze noodgevallen.
Als het vaak voorkomt dat uw kind een ongelukje heeft wilt u dan in de tas van uw kind extra kleding doen?

Hulpouders/klassenouders
Elke groep heeft een hulpouder. Deze ouder heeft contact met de leerkracht wanneer er hulp of inzet van ouders nodig is (uitje, crea-middag, spelletjes doen, versieren, schoonmaken, luizencontroles). De ouder heeft een klassenlijst met telefoonnummers en zal ouders vragen om hulp. De klassenouder hoeft natuurlijk niet alles alleen te doen. Ook zal er eens per jaar een koffieochtend georganiseerd worden om met elkaar kennis te maken.

Luizencontroles
Elke school heeft last van hoofdluis. Daarom doen wij preventieve luizencontroles. In de week na een vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit organiseren de klassenouders.

De klassenouders zijn geïnstrueerd om dit te doen. Als er hoofdluis bij uw kind is geconstateerd, krijgt u dit van de juf te horen, aan het einde van de dag bij het ophalen, dan wel telefonisch. Bij de concïerge ( mw. Jacqueline) kunt u een luizenzak voor de jas kopen. Voor meer informatie kunt ook kijken op www.landelijksteunpunthoofdluis.nl

Nieuwsbrief
Elke maand komt er een nieuwsbrief uit waarin u de laatste belangrijke informatie kunt lezen.
U kunt deze informatie ook digitaal lezen op de website en wij maken op school gebruik van een online besloten informatiesysteem Maxclass. De leerkracht zal u hier via een e-mail een uitnodiging voor toesturen.

Huisbezoeken
Eens in de drie jaar komt er een leerkracht bij u op bezoek. Dit is een informeel bezoek waarbij de kinderen de gelegenheid hebben om hun kamer te laten zien en u met de leerkracht kunt bijpraten.