Vrienden van de Park
 


Daar heb je Vrienden voor

Samen muziek maken, leren figuurzagen, het speeltoestel op het schoolplein, die handige digiborden in de kleuterklas.
U staat er als ouder misschien niet bij stil, maar zonder de Vrienden waren al deze fijne extra's op de NPRS niet mogelijk geweest. Waar de school geen budget voor heeft, helpen de Vrienden. Met geld.

Wie zijn de Vrienden?

Heel simpel: dat bent u! Maar ik betaal elk jaar al 75 euro schoolgeld, zult u zeggen, is dat niet genoeg? Helaas niet. Voor 75 euro kun je veel doen - denk aan het schoolreisje en het Sinterklaasfeest - maar lang niet alles. De NPRS is een buurtschool voor alle kinderen. Het schoolgeld wordt zo laag mogelijk gehouden, zodat iedereen bij ons naar school kan.

Voor onze kinderen

Om iets extra's voor de kinderen te kunnen doen, is door ouders de Stichting Vrienden van de NPRS opgericht. En deze Vrienden zamelen geld in. En hoe meer Vrienden, hoe meer we voor onze kinderen kunnen doen. Daarom willen we u vragen om ook Vriend te worden.

Hoe word ik Vriend?

Dat is heel simpel: geef wat u kunt missen. Er is geen minimumbedrag om Vriend te kunnen worden. Vijftig, honderd, vijfhonderd euro, we zijn blij met alle bijdragen aan de Stichting!

Je kunt via I-deal betalen via de donatiepagina

Wat gebeurt er met het geld?

Kinderen die creatief bezig zijn, zichzelf ontplooien, hun talenten ontdekken, daar helpen we als ouders graag aan mee. Alle uitgaven van de Stichting worden in overleg met de schooldirectie vastgesteld. Dankzij de Vrienden krijgen de kinderen nu bijvoorbeeld muziekles en handvaardigheid van een vakdocent, hebben ook de kleuters digiborden, staat er een speeltoestel en een tafeltennistafel op het schoolplein en is er licht- en geluidsapparatuur voor de musical.
Vrienden zijn dus heel hard nodig. Heel simpel: zonder (voldoende) Vrienden  geen muziekles, geen handvaardigheid, geen extra's. Dat willen we toch niet? Wordt u dus ook Vriend?

Schenkingsovereenkomst - Vrienden voor 5 jaar

Een andere optie is het aangaan van een schenkingsovereenkomst. U gaat dan voor minimaal 5 jaar een overeenkomst met ons aan, waarbij u jaarlijks eenzelfde bedrag doneert.
Deze overeenkomst is voor u fiscaal aantrekkelijk, doordat u de schenking kunt aftrekken bij de belasting en voor de Stichting omdat we weten op welke bedragen de Vrienden kunnen rekenen.
Hieronder kunt u de schenkingsovereenkomst downloaden.

Download schenkingsovereenkomst

Hoe gaat dat verder?

  • Nadat u de schenkingsovereenkomst in tweevoud heeft ingevuld, stuurt u deze naar / geeft deze aan :
    NPRS directie t.a.v. Kees Adriaansen, - inzake Stichting Vrienden NPRS,
    Hoflaan 113, 3062 JE Rotterdam.
  • Vervolgens ontvangt u binnen 2 weken de door het Bestuur van de Stichting getekende overeenkomst terug.
  • U maakt het bedrag over onder vermelding van de schenkingsovereenkomst.
  • Jaarlijks ontvangt u hierna per mail een factuur tot de einddatum van uw schenkingsovereenkomst.
  • U geeft jaarlijks uw schenking aan de NPRS op bij uw belastingaangifte.

U kunt natuurlijk ook mailen naar vriendenvandenprs@kindenonderwijsrotterdam.nl voor meer informatie en/ of opmerkingen.

We zijn momenteel druk bezig met een eigen website, wordt dus vervolgd!

Stichting Vrienden van NPRS:

Bestuursleden (allen ouders):
Mattijs Landman (voorzitter) mattijslandman@hotmail.com
Jelmer Bergsma (secretaris) vriendenvandenprs@kindenonderwijsrotterdam.nl
Frank Van der Vis (penningmeester)
Wendelien Hogenbirk
Jacqueline Opstelten
Yvo Joustra

De Raad van Advies (RvA):
Kees Adriaansen
Merlijn Jacobs (Medezeggenschapraad)bvv
Vivianne Geldorp (ouder-lid)
John Brands (ouder-lid)

Bij vragen kunt u ons gerust aanspreken, of een mail sturen naar: vriendenvandenprs@kindenonderwijsrotterdam.nl

Download hier een filmpje (impressie)

Jaarverslagen:
2018 - 2019
2017 - 2018

2016 - 2017

2015 - 2016